Monday, October 18, 2004


آخ چه حس بدی پیدا میکنی که بری مدرسه بعد تازه بفهمی که امتحان داشتی!:))
امروز که رفتم مدرسه دیدم همه دارن هندسه میخونن! کلی تعجب کردم تا اینکه یکی از بچه ها ازم برسید خوندی؟
خیلی بیشتر تعجب کردم.اخه چي رو بايد مي خوندم. وقتی فهمیدم امتحان داشتیم دیگه جایی برای بیشتر تعجب کردنم نموند.
یه چیزایی تند تند زنگ تفریح خوندم اما سر امتحان داشت گریه م میگرفت چون یادم رفته بود شکل قضیه هارو
هم یاد بگیرم .بی شکل هم که نمیشه !.
خدا بگم این آنفولانزا رو چی کار نکنه اگه هفته ی پیش تب نکرده بودم ومدرسه رفته بودم اون وقت می فهمیدم امتحان داریم.