Monday, February 07, 2005

.عجب برفی داره میاد...خیلی وقته یه همچین برفی تهران نیومده بود.دیگه کم مونده برسه به زانو آدم
!کلی هم منظره های قشنگ درست شده.جون میده برای عکاسی

.من خودم با این عکسه خیلی حال میکنم یه جورایی مثل عکسای روی کارت پستالا شد....

.این یکی هم از دم خونمون گرفتم.فقط حیف که یه ذره تار شد