Thursday, July 07, 2005

امروز رفتم به طور آزمایشی کنکور دانشگاه آزاد رو دادم.یه ذره امیدوار شدم...یعنی نسبت به اون چیزی که تصور میکردم خیلی معقول تر بود.
!سال دیگه این موقع دیگه همه چی تموم شده
.از دو شنبه هم که دیگه مدرسه شروع میشه! واقعا از این چند هفته تعطیلی لذت بردم
!برام دعا کنین