Friday, May 27, 2005


ديروز بعد از امتحان دوستم با نگراني اومد گفت بچه ها من صبح تو كيفم 10تومن پول داشتم اما الآن نيست!!
.هي ما بهش گفتيم مگه ميشه.درست بگرد...اصلا مطمئني ...و اين حرفا
بعد من كيف پولم رو در آوردم كه ببينم چقدر دارم شايد بتونم كمكش كنم.بعد وقتي درش رو باز كردم يه دفعه شوكه شدم!خاليه خالي بود.همينطور هم ماله بقيه ي دوستام!!!!!مال من و 3 تا از دوستام كه كيفامون همه كنار هم بود خاليه خالي شده بود.
نميدونم كي اينكار رو ممكن بوده كرده باشه. از كلي مدرسه ي مختلف اونجان.نميدونم اميدوارم حداقل يكي بوده باشه كه واقعا نياز داشته و از روي تفريح اين كار رو نكرده باشه.حداقل اگه يكي باشه كه از روي نياز يعني واقعا نياز داشته دلم نميسوزه.اما آخه اولا كه به قيافه ي هيچ كدوم از كسايي كه اونجان نمياد كه فقير اينا باشه...بعدشم يكي كه انقدر نيازمند باشه مدرسه ش تو فرمانيه و پاسداران اينا نيست.چون تمام كسايي كه اين حوضه ميان از مدرسه هاي اطرافن يعني اينجوري نيست كه از يه جاي دور حوضه ش بيفته اينجا..
حالا از اينش كه من حالا فقير شدم كه بگذريم.من يه 500 تومني تو كيفم داشتم كه مدت ها بود نگهش داشته بودم و خرجش نميكردم. اونم خب مسلما برده بود ديگه!

:(!خدايا هيچكي رو به حال خودش رها نكن.نذار كسي راه كج بره و به ابتذال كشيده بشه


Sunday, May 22, 2005

!اینم از اولین امتحان ترم
این همه میگفتن امتحان نهایی امسال سخته و فرادانشیه و از این چرت و پرتا این بود؟
!به نظر من نه تنها آسون بود بیخود هم بود
امروز من دیگه داشتم به خودم شک میکردم!!! همه قبل از امتحان داشتن تو سر و کله شون میزدن و 6 بار کتاب رو دوره میکردن و از اضطراب میمردن اون وقت من نه تنها عین خیالم نبود..برا خودم زده بودم زیر آواز!!
بعد یه نکته ی جالبه دیگه م این بود که پشت ورقه های امتحان تو نکاتش میدونین چی نوشته بود؟
:نوشته بود

:)) !!آوردن اسلحه و بی سیم و.... مجاز نیست

.!!نمیدونم کی قبلا این کارو کرده که به ذهنشون یه همچین چیزی رسیده

:))(دفعه ی قبل که من بردم تا جایی که من یادمه کسی نفهمیده بود که)
.خلاصه کلی من امروز خندیدم
راستی اینم بگم که ساختمونه مدرسه هه که رفته بودیم انقدر شل و ول بود که آدما که توش راه میرفتن همه جاش میلرزید انگار که زلزله اومده!!!اگه یه وقت خراب شد رو سرمون نگران من نباشید.

:))


Monday, May 16, 2005

]

وقتی یاد خاطره های گذشته میفتم که از بچگیم تا چند روز پیش همراهم بوده.. وقتی چشمای مغمومشون جلوی چشمام میاد....ناخوداگاه احساس میکنم یه بغضی تو گلوم به وجود اومده و نمیتونم جلوی اشکام رو بگیرم...میدونم ناراحتیه من در برابر ناراحتی اونا هیچه اما...باز هم احساس میکنم یکی از کسایی رو که همیشه مهربون بوده و دوستش داشتم رو از دست دادم!میتونم جای خالیش رو همه جا حس کنم...

......

Friday, May 13, 2005


بچه که بودم همیشه جمعه ها همه که میرفتن پارک ما میرفتیم یه جنگلی که خیلی نزدیکه تهرانه.الآن اسمش شده پارک جنگلی قوچک.اون موقع خیلی کم میشناختن اینجارو برای همین خیلی خلوت بود.
امروز بعد از کلی وقت بابام پیشنهاد داد بریم اونجارو ببینیم.اما وقتی اونجا رسیدیم من انقدر وا رفتم که حد نداره.نصف منطقه ش رو ارتش حصار کشیده بود برای خودش.نصف بقیه ش هم تقریبا به محل جمع آوری آشغال تبدیل شده.قبلا من یادمه همیشه انقدر گل هاش زیاد بود که من کلی ش رو هر دفه برا مامانم میکندم.اما الآن یه چند تایی پلاسیده مونده.یه جایی مثل دره داشت که همین موقع های سال میشد پر گل و چون خیلی پروانه جمع میشد اونجا ما اسمش رو گذاشته بودیم دره ی شاپرک ها.حتی از دره ی شاپرک ها هم چیزی نمونده.رسیدیم به یه جای مخروبه که پر از سیم خاردار و اشغال بود.بعد بابام گفت: اااا بچه ها این دره ی شاپرک هاست هااااا!!! یه دریاچه هم داشت که تابستونا من و داداشم میرفتیم از توش بچه قورباغه میگرفتیم و آبش کلی تمیز بود.زمستونام مثل پیست پاتیناژ میشد...اما الآن ابش شده مثل لجن و پر آشغال.به جای صدای پرنده ها هم صدای آهنگای جوادی و جیغ و داد مردم میاد!!!!یه درخت هم داشتم که دیگه مخصوص من شده بود.ازش میرفتم بالا بعد روش که میشستی آب دریاچه زیر پات بود و یه نسیم ملایم میخورد به صورتت و خلاصه خیلی دوستش داشتم اما حتی نتونستم برم پیشش چون جزو منطقه هاییه که نوشته ورود افراد متفرقه ممنوع!
!خیلی ناراحتم.یعنی انقدر طبیعت بی ارزشه

:-S:((!!!!!من جنگل خودم رو میخوااااام


Tuesday, May 10, 2005

....
Who can say where the road goes,
Where the day flows, only time?
And who can say if your love grows,
As your heart chose, only time?

Who can say why your heart sighs
As your love flies, only time?
And who can say why your heart cries
when your love lies, only time?

Who can say when the roads meet,
That love might be ,in your heart?
and who can say when the day sleeps,
and the night keeps all your heart?
Night keeps all your heart.....

Who can say if your love grows,
As your heart chose, only time?
And who can say where the road goes
Where the day flows, only time?

Who knows? Only time
Who knows? Only time